top of page
Image by Lok Yiu Cheung

HSI : HONGKONG

มุมมองเชิงเทคนิค สำหรับหุ้นประเทศฮ่องกงที่มีขนาดมูลค่าตลาด 10,000 ล้านเหรียญฮ่องกงขึ้นไป

หุ้นฮ่องกงขาขึ้น,ตลาดกระทิง

กำลังขึ้นอยู่

หุ้นที่มีแนวโน้มขาขึ้น

หุ้นปรับฐานฮ่องกง

กำลังปรับฐาน

หุ้นที่มีแนวโน้มไซด์เวย์ดาวน์

หุ้นฟื้นตัวฮ่องกง

กำลังฟื้นตัว

หุ้นที่มีแนวโน้มไซด์เวย์อัพ

หุ้นฮ่องกงขาลง,ตลาดหมี

กำลังลงอยู่

หุ้นที่มีแนวโน้มขาลง

bottom of page