top of page

Loyalty

รับคะแนนเพื่อนำไปแลกเป็นรางวัล

 1. 01

  สมัครใช้งาน

  สมัครเป็นสมาชิกเพื่อเริ่มต้นรับสิทธิประโยชน์จากโปรแกรมความภักดี

 2. 02

  สะสมคะแนน

  รับคะแนนจากการสมัครสมาชิกเว็บไซต์และสั่งซื้อสินค้า

 3. 03

  แลกรับรางวัล

  นำคะแนนไปแลกรับส่วนลดต่าง ๆ

ระดับของโปรแกรม

สะสมคะแนนให้มากขึ้นเพื่อแตะระดับใหม่
 1. Level 0

  ต้องใช้คะแนนสะสมทั้งหมด 0 คะแนน

  สะสมคะแนน
  • Order a planรับ 1 คะแนนสำหรับการใช้จ่ายทุก ฿1
  แลกรับรางวัล
  • Discount15,000 คะแนน = ลด ฿50 สำหรับทุกแพ็กเกจ
 2. Level 1

  ต้องใช้คะแนนสะสมทั้งหมด 10,000 คะแนน

  สะสมคะแนน
  • Order a planรับ 1 คะแนนสำหรับการใช้จ่ายทุก ฿1
  แลกรับรางวัล
  • Discount15,000 คะแนน = ลด ฿75 สำหรับทุกแพ็กเกจ
 3. Level 2

  ต้องใช้คะแนนสะสมทั้งหมด 20,000 คะแนน

  สะสมคะแนน
  • Order a planรับ 1 คะแนนสำหรับการใช้จ่ายทุก ฿1
  แลกรับรางวัล
  • Discount15,000 คะแนน = ลด ฿100 สำหรับทุกแพ็กเกจ
 4. Level 3

  ต้องใช้คะแนนสะสมทั้งหมด 30,000 คะแนน

  สะสมคะแนน
  • Order a planรับ 2 คะแนนสำหรับการใช้จ่ายทุก ฿1
  แลกรับรางวัล
  • Discount27,500 คะแนน = ลด 3% สำหรับทุกแพ็กเกจ
 5. Level 4

  ต้องใช้คะแนนสะสมทั้งหมด 40,000 คะแนน

  สะสมคะแนน
  • Order a planรับ 2 คะแนนสำหรับการใช้จ่ายทุก ฿1
  แลกรับรางวัล
  • Discount27,500 คะแนน = ลด 4% สำหรับทุกแพ็กเกจ
 6. Level 5

  ต้องใช้คะแนนสะสมทั้งหมด 50,000 คะแนน

  สะสมคะแนน
  • Order a planรับ 2 คะแนนสำหรับการใช้จ่ายทุก ฿1
  แลกรับรางวัล
  • Discount27,500 คะแนน = ลด 5% สำหรับทุกแพ็กเกจ
 7. Level 6

  ต้องใช้คะแนนสะสมทั้งหมด 60,000 คะแนน
  รับของขวัญสมนาคุณสมาชิกสุดพิเศษ

  สะสมคะแนน
  • Order a planรับ 3 คะแนนสำหรับการใช้จ่ายทุก ฿1
  แลกรับรางวัล
  • Discount310,000 คะแนน = ลด 6% สำหรับทุกแพ็กเกจ
 8. Level 7

  ต้องใช้คะแนนสะสมทั้งหมด 70,000 คะแนน
  รับของขวัญสมนาคุณสมาชิกสุดพิเศษ

  สะสมคะแนน
  • Order a planรับ 3 คะแนนสำหรับการใช้จ่ายทุก ฿1
  แลกรับรางวัล
  • Discount310,000 คะแนน = ลด 7% สำหรับทุกแพ็กเกจ
 9. Level 8

  ต้องใช้คะแนนสะสมทั้งหมด 88,888 คะแนน
  รับของขวัญสมนาคุณสมาชิกสุดพิเศษ

  สะสมคะแนน
  • Order a planรับ 3 คะแนนสำหรับการใช้จ่ายทุก ฿1
  แลกรับรางวัล
  • Discount310,000 คะแนน = ลด 8% สำหรับทุกแพ็กเกจ
bottom of page