top of page
Another last scene of the day_edited.jpg

SET : THAILAND

มุมมองเชิงเทคนิค สำหรับหุ้นประเทศไทยที่มีขนาดมูลค่าตลาด 10,000 ล้านบาทขึ้นไป

หุ้นขาขึ้น,ตลาดกระทิง

กำลังขึ้นอยู่

หุ้นที่มีแนวโน้มขาขึ้น

หุ้นปรับฐาน

กำลังปรับฐาน

หุ้นที่มีแนวโน้มไซด์เวย์ดาวน์

หุ้นฟื้นตัว

กำลังฟื้นตัว

หุ้นที่มีแนวโน้มไซด์เวย์อัพ

หุ้นขาลง,ตลาดหมี

กำลังลงอยู่

หุ้นที่มีแนวโน้มขาลง

bottom of page