top of page

NYSE,NASDAQ : USA

มุมมองเชิงเทคนิค : สำหรับหุ้นประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีขนาดมูลค่าตลาด 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไป

stock market is bull.jpg

กำลังขึ้นอยู่

หุ้นที่มีแนวโน้มขาขึ้น

Stock Market correction..jpg

กำลังปรับฐาน

หุ้นที่มีแนวโน้มไซด์เวย์ดาวน์

Stock Market Recovery.jpg

กำลังฟื้นตัว

หุ้นที่มีแนวโน้มไซด์เวย์อัพ

A Red bear in stock market.jpg

กำลังลงอยู่

หุ้นที่มีแนวโน้มขาลง

bottom of page